ÜZEMORVOSI SZOLGÁLTATÁS

2017 tavaszától önállóan üzemorvosként is tevékenykedem.

Az alapos, jogszabályoknak megfelelő körülmények között végzett, rendszeres üzemorvosi vizsgálatnak a prevenció szempontjából nagy jelentősége van. A jogszabályok az alkalmazottakat - a munkahelyük, illetve a munkájuk egészségügyi rizikófaktorai alapján - A, B, C és D kategóriába sorolják (az A jelenti a legjobban, a D a legkevésbé veszélyeztetetteket). A különböző kategóriák mellé más-más gyakoriságú és tartalmú felülvizsgálatokat írnak elő a szabályozók.

Ha az előírt rendszerességgel megjelenünk az üzemorvos rendelőjében, az orvosnak lehetősége van a rizikófaktorok felmérésére és tünetmentes kóros állapotokat is felfedezhet (leggyakoribb a magas vérnyomás, cukorbetegség, stb...), valamint javasolhat kiegészítő vizsgálatokat, szűrővizsgálatokat.

Ráadásul, a rendszeresség miatt az utánkövetésre is alkalmat adnak az orvos számára az üzemorvosi vizsgálatok.  Majd hozzáteszi, hogy természetesen soron kívüli vizsgálat is létezik. Ha valaki hosszabb ideig táppénzen tartózkodott, munkába állás előtt ismét kérhetik az alkalmassági vizsgálatot, de bármilyen, a munka alkalmasságot érintő esetben van lehetőség soron kívüli vizsgálatra. Továbbá, amikor a munkavállaló egy új munkáltatónál helyezkedik el, akkor is egy előzetes munkaalkalmassági vizsgálattal szűrik ki, hogy egészségügyileg alkalmas-e a betöltendő munkakörre.

Sem az orvosnak, sem az alkalmazottnak, sem a munkáltatónak nem származik hosszú távon haszna abból, ha ötperces irodai tárgyalóban elvégzett, tessék-lássék vizsgálatokra redukálódik ez a szolgáltatás, ennek ellenére alkalmazottként mégis előfordulhat, hogy ilyen szemlélettel találkozunk. Sajnos előfordul, hogy a munkáltatók a szakmai előírások rovására olcsón szeretnék az üzemorvosi szolgáltatást letudni, a szolgáltatás tartalmát és minőségét illetően azonban szigorú szabályok kötik mindkét felet. Az ÁNTSZ és az OMFI (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet) ellenőrzi a munkáltatót és az üzemorvosi szolgáltatást végző intézményt, vagy orvost egyaránt."

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény elrendeli, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. A szolgálat szervezéséről és működéséről, illetve az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14.) sz. Korm. rendelet intézkedik. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak szerepe van az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében.

Az üzemorvos feladata egyrészt a munkahelyi megterhelés (fizikai, szellemi, lelki) és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, folyamatos ellenőrzése, másrészt hogy javaslatot tegyen arra, milyen módszerekkel lehet ezeket olyan szinten tartani, ami nem károsítja az egészséget. Feladata továbbá a munkavállalók egészségének ellenőrzése, és részt vesz a munkavédelmi üzembe helyezésben, a munkabaleset kivizsgálásában. A munkáltatókat munkahigiéniai tanácsadással segíti, és a feladatai közé tartozik a veszélyhelyzetek megelőzése is.

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok:

 • - előzetes, a munkavállaló alkalmazásba lépése előtt
 • - időszakos, általában évente, a felülvizsgálatkor kell elvégezni
 • - soron kívüli pl. hosszabb idejű keresőképtelenség után,
 • - záró, kilépéskor rákkeltő anyagokkal dolgozó munkavállalóknál szükséges

Vizsgálatokat a telephelyeken helyben, illetve rendelőmben biztosítom.

A munkaköri alkalmassági vizsgálatba tartozik:

 • - általános belgyógyászati vizsgálat, melynek része
 • - a dolgozó fizikális vizsgálata,
 • - vérnyomás mérése,
 • - látásvizsgálata táblaolvasással,
 • - kérdőíves kikérdezése a betegségeiről,
 • - idegrendszeri vizsgálata, egyensúlyrendszer,
 • - hasi vizsgálata tapintással,
 • - bőr általános vizsgálata illetve általános tisztasági vizsgálat.
 • - EKG vizsgálat

Kiegészítő szolgáltatások:
Érvényesítjük a munkavállalók gépjárművezetői engedélyét, beleértve a hivatásos (2. csoport) jogosítványokat is, ezen kívül gépkezelői jogosítványát, lőfegyver viseléshez szükséges alkalmassági vizsgálatok (külön díjazás ellenében, a 284/1997. (XII.23.) Korm. Rend, alapján)

Egyéb munkaegészségügyi feladatok:

Az alkalmassági vizsgálatokon kívül több olyan feladat van, amiben az Ön foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójának is közre kell működnie. Az alábbi feladatok egyszerre minősülnek munkabiztonsági és munka-egészségügyi feladatnak:

 • - Kockázatértékelés
 • - Egyéni védőeszköz juttatás szabályozása
 • - A munkavédelmi üzembe helyezés feltételeként elvégzendő munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
 • - A munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia soron kívül ellenőrzése, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be
 • - Megelőzési stratégia készítése
 • - Védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítása előírások szerint
 • - Közreműködünk az elsősegélynyújtás és a sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében

Üzemorvosi szolgáltatásaink

akut betegségek ellátása
krónikus betegségek gondozása
keresőképtelenség elbírálása-igazolása
szűrővizsgálatok
egészségnevelési tanácsadás
üzemorvosi ellátás
állapotfelmérés és rizikóelemzés
orvos szakértői vizsgálat, szakvélemény vagy igazolás