Árlista

Háziorvosi tevékenységünket az OEP finanszírozza. Az alábbi szolgáltatásainkra a biztosítási szerződés nem terjed ki, ezért térítéskötelesek

Jogszabályi alapja: 1997. évi LXXXIII. törvény

 • Külön jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok, szakvélemények;
  7 200 Ft
 • Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, jogászi megkeresésre adott szakvélemény, valamint minden egyéb vizsgálatot igénylő véleményezése a részletességtől függően minimum;
  7 200 Ft
 • Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény (magyar nyelven);
  7 200 Ft
 • Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény (idegen nyelven)
  10 000 Ft
 • Örökbe fogadó szülők, gyámnak való alkalmasság egészségi alkalmassági vizsgálata
  4 000 Ft
 • Egészségügyi kiskönyvhöz személyi higiénés vizsgálat;
  5 000 Ft
 • Szakvélemény ill. igazolás adása bíróság, rendőrség számára, a páciens kérésére;
  4 000 Ft
 • Igazolás betegség miatti utazási lemondás igazolásához;
  4 000 Ft
 • Orvosi látlelet készítése
  4 000 Ft
 • Nem kötelező védőoltás beadása, immunizálás (oltásonként)**
  2 000 Ft
 • Munkahelyi (diétás) étkezéshez igazolás kiadása;
  4 000 Ft
 • Önköltséges intézményi felvételhez, tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz igazolás kiadása;
  4 000 Ft
 • Foglalkozás-egészségügy kérésére, vagy egyéb okból a korábbi, ill. gondozott betegségekről szóló igazolás kiadása;
  4 000 Ft
 • Érvényességi időn belül elvesztett okmányok pótlása, kiadása;
  2 000 Ft
 • Utazó gyógyszereinek igazolása
  2 000 Ft
 • Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása, elveszett dokumentumok pótlása (oldalanként);
  300 Ft

Egyéb szakrendelések OEP finanszírozott ellátási feladatkörébe tartozó, de a beteg igénye szerint a háziorvosi praxisban igénybe vett szolgáltatások, valamint az alapellátás körébe nem tartozó kényelmi szolgáltatások díjai

 • EKG vizsgálat (beteg kérésére, műtéti előkészítéshez, szűrővizsgálathoz, egyéb célból)
  3 000 Ft
 • Vérvétel rendelőben
  1 000 Ft
 • Vérvétel háznál
  2 000 Ft
 • Vércukor meghatározás (orvosszakmai indok nélkül, a beteg kérésére)
  1 000 Ft
 • Kényelmi okból házhoz hívás kiszállási díja kötelező ellátási területen (ellátási körzeten) belül
  3 000 Ft
 • Kényelmi okból házhoz hívás kiszállási díja kötelező ellátási területen kívül, (távolságtól függően) minimum
  5 000 Ft

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS KERETÉBEN NEM JOGOSULT SZEMÉLYEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA

 • Betegsége esetén történő orvosi vizsgálat
  7 200 Ft
 • Konzílium kérés (beutalás);
  1 000 Ft
 • Receptírás (receptenként);
  500 Ft
 • Eszközös beavatkozás ( vérvétel, injekció stb. beadása/készítése)
  2 000 Ft
 • Tartózkodási helyén történő ellátás kiszállási díja (területen belül)
  3 000 Ft

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Jogszabályi alapja: 1997. évi LXXXIII. törvény

1, Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata

 • a) első fokon
  7 200 Ft
 • b) másod fokon
  12 000 Ft

2, Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó, valamint elöltöltő fegyvert vadászati célra használni szándékozó, illetve használó személyek (II. csoport) alkalmassági vizsgálata

A. orvosi alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:

 • aa) első fokon
  7 200 Ft
 • ab) másod fokon
  10 800 Ft

b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 • ba) első fokon
  4 800 Ft
 • bb) másod fokon
  7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:

 • ca) első fokon
  2 500 Ft
 • cb) másod fokon
  4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

 • da) első fokon
  1 700 Ft
 • db) másod fokon
  3 200 Ft

B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat

 • a) első fokon
  7 200 Ft
 • b) másod fokon
  12 000 Ft

3 Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat

a) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét még nem töltötte be:

 • aa) első fokon
  7 200 Ft
 • ab) másod fokon
  10 800 Ft

b) ha a 40. - gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. - életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:

 • ba) első fokon
  4 800 Ft
 • bb) másod fokon
  7 200 Ft

c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:

 • ca) első fokon
  2 500 Ft
 • cb) másod fokon
  4 800 Ft

d) ha a 70. életévét betöltötte:

 • da) első fokon
  1 700 Ft
 • db) másod fokon
  3 200 Ft
 • 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
  4 800 Ft

5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett

 • a) vérvétel
  3 200 Ft
 • b) vizeletvétel
  1 600 Ft
 • 6. Látlelet készítése és kiadása
  3 500 Ft
 • 7. Részeg személy detoxikálása
  7 200 Ft
 • 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
  7 200 Ft

9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat

a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata

 • aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
  19 200 Ft
 • ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata
  15 600 Ft

b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 • ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
  12 000 Ft
 • bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata
  9 700 Ft

c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata

 • ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
  9 700 Ft
 • cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata
  7 200 Ft
 • 10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
  7 200 Ft
 • 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
  9 700 Ft
 • 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
  Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthető díja

13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

a) 1. egészségügyi osztály

 • aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
  28 700 Ft
 • ab) időszakos vizsgálat
  16 100 Ft

b) 2. egészségügyi osztály

 • ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
  13 800 Ft
 • bb) időszakos vizsgálat
  9 200 Ft

c) 3. egészségügyi osztály

 • ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
  28 700 Ft
 • cb) időszakos vizsgálat
  16 100 Ft
 • 14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.
  1 700 Ft

15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése

 • a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén
  1 900 Ft/fő/eset
 • b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén
  1 900 Ft/fő/eset
 • c) az a) és a b) pontban nem említett esetben
  3 300 Ft/fő/eset
 • Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és b)4 - az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is - a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást
  2 000 Ft